Đừng bao giờ lừa dối người hết lòng với bạn

Lưu bài yêu thích

Đừng bao giờ lừa dối người hết lòng với bạn

Đừng bao giờ lừa dối người đối xử hết lòng với bạn, vì không phải với ai họ cũng tốt như thế. Lỡ trễ một chuyến xe, có thể chờ chuyến sau; bỏ qua một tấm lòng chân thành, có khi cả đời không thể nào gặp lại.

Cho nên xin nhớ:

-  Đừng bao giờ đùa cợt với lòng tin;

-  Đừng bao giờ lừa dối trong tình cảm;

-  Đừng bao giờ phỉnh gạt lòng chân thành.

Nếu không bạn sẽ vĩnh viễn đánh mất người thật sự tốt với mình, về sau cũng không thể có lại được.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com