Đợi chờ tháng năm

Lưu bài yêu thích

Đợi chờ tháng năm

Hình như trời đổ nắng vàng,
Hình như hạ đã sang ngang bên thềm.
Hình như phượng cũng đỏ thêm,
Hình như mây cũng êm đềm nhẹ trôi.

Lẽ nào xoan tím phai phôi,
Lẽ nào hạ cũng bồi hồi như xuân.
Lẽ nào cơn gió xoay vần,
Lẽ nào hoa gạo tần ngần đợi ai.

Bên hiên giọt ngắn giọt dài,
Tháng tư nhỏ lệ thương hoài nàng bân.
Chiều về nắng giãi đầy sân,
Thương ai mãi đợi trong ngần tháng năm.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com