Đêm mưa

Lưu bài yêu thích

Đêm mưa

Đêm buồn lặng lẽ… một mình tôi,
Nhìn mưa rơi… chợt thấy bồi hồi.
Thao thức chờ đợi người xưa đến.
Có lẽ người ta… chẳng đến rồi.

Ngậm ngùi nhìn cánh phượng vĩ rơi,
Ve ngân dạ khúc thật bùi ngùi.
Hạ chưa kịp đi, thu vội tới,
Từ nay ta đã mất nhau rồi.

Duyên nợ hai ta đã hết rồi.
Bận lòng vương vấn… chi người ơi!
Tâm tư khắc khoải mang sầu nhớ,
Một mình trăn trở giữa đêm mưa.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com