Danh ngôn 97

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 97

Phạm phải sai lầm là con người, vấp ngã là chuyện bình thường.
Có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.

- William Arthur Ward -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com