Danh ngon 636

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 636

Hôm nay, hãy tặng một trong những nụ cười của bạn cho một người xa lạ và đó có thể là ánh mặt trời duy nhất mà người đó nhìn thấy trong suốt cả ngày.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com