Danh ngôn 58

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 58

Trong cuộc sống giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu chính mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com