Danh ngôn 55

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 55

Khi nắm trong tay rất nhiều tiền, có thể chỉ bạn quên mất mình là ai...
Khi không có một đồng trong tay, cả thế giới chẳng một ai biết đến sự tồn tại.

- Bill Gates -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com