Danh ngôn 496

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 496

Cười làm người gần nhau lại, nhăn làm tăng khoảng cách đến vô biên. Thế nên, giữ lòng hoan hỷ thì mọi ranh giới của sự phân biệt đều xoá nhoà, ai ai cũng nói cùng một ngôn ngữ của yêu thương.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com