Danh ngôn 485

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 485

Thành công của bạn sẽ vô cùng giới hạn nếu bạn không biết sử dụng đòn bẩy thời gian và nguồn lực của người khác, tức là lôi cuốn được người khác cùng làm việc với mình. Nhưng động lực lớn nhất thôi thúc mọi người hành động lại xuất phát từ chính bản thân họ: mọi người hành động chỉ vì mình chứ không vì ai khác

-William Arthur Ward-

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com