Danh ngôn 474

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 474

Hoa sẽ không vì người lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa. Nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của người mà chớp mắt đã trở thành người dưng. Bởi vậy mới nói nhân sinh rắc rối... có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com