Danh ngôn 462

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 462

Không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu. Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây, hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn, hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com