Danh ngôn 393

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 393

Hiểu lầm một người rất dễ, nhưng hiểu thấu một người mới thật gian nan.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com