Danh ngôn 32

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 32

Không bao giờ nói bạn đã thất bại cho đến khi là nỗ lực cuối cùng của bạn.
Và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho đến khi bạn đã thành công.

(Sưu tầm)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com