Danh ngôn 293

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 293

Xét cho cùng ở đời ai cũng khổ. Người khổ cách này, người khổ cách khác.

Bí quyết là tìm cái vui trong cái khổ, vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com