Danh ngôn 271

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 271

Mang một đóa hoa đến đâu, hương hoa theo đến đó, không rời.

Những Nghiệp ác và Nghiệp thiện mà mỗi người đã làm cũng như vậy, luôn theo bước chân họ đi đến cuối đất cùng trời.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com