Danh ngôn 253

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 253

Khi ta nằm xuống...
Những gì ta xài....đã mất.
Những gì ta để lại...người khác xài.
Ta chỉ đem theo được...những gì ta đã cho.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com