Danh ngôn 248

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 248

Kiên nhẫn là tất cả. Bạn nhìn thấy những sản phẩm của những doanh nghiệp và người nổi tiếng, bạn nghĩ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ làm được đến trình độ đó cả. Nhưng sự thật là nó là thành quả của một quá trình lâu dài đối với mọi người và bạn phải sẵn sàng để thực hiện từng bước, từng bước mỗi ngày để có được nó.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com