Danh ngôn 22

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 22

Cuộc sống này như một cuốn sách, và mỗi ngày của bạn là một trang sách. 
Càng nhiều trang sách hay, quyển sách càng ý nghĩa.

Sưu tầm.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com