Danh ngôn 16

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 16

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người.
Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com