Danh ngôn 152

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 152

Tất cả chúng ta đều có những vấn đề khác nhau mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày, điều thực sự quan trọng chính là kết quả cuối cùng, bất kể phải đối mặt với khó khăn gì.
Bạn nên tin tưởng rằng đến cuối cùng mình cũng sẽ chiến thắng tất cả.
Bạn phải tin vào chính mình.
Bạn phải tin vào Phật trời và hiểu rằng Người sẽ giúp bạn vượt qua.

- Kelly Rowland -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com