Danh ngôn 112

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 112

Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ.
Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ.
Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn.
Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com