Chớ vì danh lợi xa rời chữ TÂM

Lưu bài yêu thích

Chớ vì danh lợi xa rời chữ TÂM

Ai ơi sống ở trên đời
Chớ vì danh lợi xa rời chữ TÂM...
Cùng trong bể khổ trầm luân
Mỗi người gắng sức góp phần cứu nhau.

Của cho chẳng mất đi đâu
Giúp người sẽ có người sau giúp mình.
Sống sao trọn vẹn nghĩa tình
Đạo đời thành đạt, gia đình yên vui.

Cuộc đời gang tất mà thôi
Của trần người thế, mây trôi bềnh bồng.
Tiền tài, châu báu, lợi dạnh
Ra đi ai được cùng mình mang theo.

Chỉ còn nghiệp tốt đã gieo
Trước sau cũng trổ hoa tươi, quả lành.
Từ bi thấm đượm nghĩa tình
Là dòng suối ngọt tưới xanh cây đời.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com