Bởi vì thời gian không chờ ai cả

Lưu bài yêu thích

Bởi vì thời gian không chờ ai cả

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo: "Nhà ngoại ở cuối con đê."

Trên đê chỉ có mẹ, có con.

Lúc nắng, mẹ kéo tay con: "Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra."

Con cố. 

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng: "Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội?"

Trời vẫn nắng, vẫn râm...

... Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com