Anh về kiếm lá diêu bông

Lưu bài yêu thích

Anh về kiếm lá diêu bông

Tiết xuân man mác dịu nồng,
Anh về cửa bắc... em trông ngóng chờ.
Giận rồi đốt cháy vần thơ,
Hanh hao bấc trở... ngẩn ngơ khóc thầm.

Xa anh... trời đổ mưa thâm,
Mang theo hương bưởi, nguyệt cầm lắt lay.
Nhớ người rót mật nồng say,
Môi mềm hôn tóc... ngất ngây rụt rè.

Anh về với những rặng tre,
Đò xưa bến cũ, thuyền bè ngược xuôi.
Sông sâu sóng cả lở bồi,
Mùa con nước lớn, đầy vơi nỗi niềm.

Khi nào anh nhớ đến em,
Chống sào, đếm nhịp đêm đen đo lòng.
Anh về kiếm lá diêu bông,
Chỉ em may áo... chờ chồng tháng ba.

- Vân Anh -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com