Ân tình cũng chỉ là một loại an ủi

Lưu bài yêu thích

Ân tình cũng chỉ là một loại an ủi

- Khi bạn mệt, vô số người nói với bạn: "Đi nghỉ đi", nhưng sẽ không ai thay bạn làm việc.

- Khi bạn ốm, mọi người đều khuyên bạn: "Uống nhiều nước, ăn nhiều cơm vào", nhưng có mấy ai vì bạn mà rót nước, mua cơm?

- Khi bạn gặp khó khăn, ai cũng an ủi bạn: "Không sao đâu", nhưng có ai có thể thực sự giúp bạn giải quyết vấn đề?

Người thông minh sẽ không bao giờ chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, những lời nói ấm lòng ấm dạ cũng chỉ thích hợp để nghe. Ân tình cũng chỉ là một loại an ủi, mà sự chăm sóc bạn dành cho chính mình mới là thứ không gì có thể thay thế.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com