Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Cuộc đời sống có bao lâu

Cuộc đời sống có bao lâu

Cuộc đời sống có là bao
Mượn lời thơ nhỏ dâng trao mọi người.
Cuộc đời dù chỉ nụ cười
Cũng làm cuộc sống một người vui hơn.

Cuộc đời tính toán thiệt hơn
Không người qua lại cô đơn một mình.
Cuộc đời sống có nghĩa tình
Được lòng thương mến, bóng hình nào quên.

Cuộc đời không muốn tuổi tên
Ra đi tự hỏi làm nên những gì.
Cuộc đời tranh chấp so bì
Tâm không an tịnh, nhất nhì cũng đi.

Tử hình chờ đợi vui chi
Người nào cũng có án ghi tên mình.
Cuộc đời nóng giận bất bình
Thì xin hãy nhớ bóng hình mẹ cha.

Thương người mọi việc cho qua
Bao dung độ lượng thứ tha bởi vì:
Không ai trọn vẹn thôi thì
Tu đi cho trọn những gì hôm nay.

Xin làm không đợi ngày mai
Cuộc đời hết khổ, đắng cay không còn.

(st)

Danh mục