Xuân về rồi, anh ở đâu...

Lưu bài yêu thích

Xuân về rồi, anh ở đâu...

Xuân về rồi, anh ở đâu anh ơi! 
Mình hẹn xuân năm nay đón giao thừa.
Đón đưa em chợ hoa phố xá,
Xuân về rồi anh ở đâu anh ơi.

Xuân về rồi anh có nhớ em không?
Bấy nhiêu mùa xuân em một mình ngóng đợi.
Xuân này anh ở đâu anh nhỉ?
Để mình em thơ thẩn chuyện ước thề. 

Lại một mùa xuân nữa đi qua,
Em lại thêm một mùa xuân chờ đợi. 
Nhưng chẳng phải đợi anh về như những mùa xuân năm trước,
Chỉ đợi một ngày xuân anh nhận ra em. 

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com