Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Vợ chuẩn bị hành trang cho chồng đi vào hỏa tuyến

Vợ chuẩn bị hành trang cho chồng đi vào hỏa tuyến

Em choàng lưới mũ cho anh,
Áo anh em nhuộm màu xanh lá rừng
Chiếc balô củ đã dùng,
Tay em khéo léo chữa từng đường kim
Gọn gang túi buộc gạo đem.
Muốn hôn nghìn bận tay em đậm đà

Anh đi công tác đường xa
Những nơi bom đạn hay là hiểm nguy
Có tình em dõi theo đi
Ấm trên trăm dặm sợ gì chong gai
Hang chẳng thẳm, núi không dài
Một người chiến đấu với hai tâm hồn

Trên đường mát bóng chiều hôm
Nhớ anh em lại bước dồn thêm nhanh
Lá cây cài mũ nhớ mình

Khoác balô lại đeo tình trên vai
Khải hoàn hát khúc ngày mai
Có em rực rỡ tươi hoài bên anh.

Xuân diệu

Danh mục