Chat

Vợ chuẩn bị hành trang cho chồng đi vào hỏa tuyến

2016-03-02 11:23:30
524
Vợ chuẩn bị hành trang cho chồng đi vào hỏa tuyến

Em choàng lưới mũ cho anh,
Áo anh em nhuộm màu xanh lá rừng
Chiếc balô củ đã dùng,
Tay em khéo léo chữa từng đường kim
Gọn gang túi buộc gạo đem.
Muốn hôn nghìn bận tay em đậm đà

Anh đi công tác đường xa
Những nơi bom đạn hay là hiểm nguy
Có tình em dõi theo đi
Ấm trên trăm dặm sợ gì chong gai
Hang chẳng thẳm, núi không dài
Một người chiến đấu với hai tâm hồn

Trên đường mát bóng chiều hôm
Nhớ anh em lại bước dồn thêm nhanh
Lá cây cài mũ nhớ mình

Khoác balô lại đeo tình trên vai
Khải hoàn hát khúc ngày mai
Có em rực rỡ tươi hoài bên anh.

Xuân diệu

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Anh về ấm thượng
Anh về ấm thượng
2016-03-02 11:14:45
528

Anh về ấm thượng tìm em. Nhà giang một túp, hương đêm một vùng. Bóng xanh vườn nhãn um tùm, Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non....

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
2016-03-01 12:57:55
622

Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây. Ta mời trời dự đất vui lây.Trải hang cây cả xăm xăm biếc Lượn khúc đường non thắm thắm hây...