Chat

Vấp ngã

2018-10-08 20:02:12
948
Vấp ngã

Ngại chi té ngã trên đường
Không chịu về đích mới là đáng thương.
Đã là phàm phu ai chẳng vướng.
Kiên tâm vượt ải mới phi thường.

Phàm tánh khác nhau, chí chẳng sờn.
Gặp việc phân được lẽ thiệt hơn.
Thương yêu mọi người khi té ngã.
Hiểu biết thương yêu bởi ngã nhiều.

Không ngã làm sao hiểu biết nhiều.
Không té làm sao biết yêu thương.
Đời không té ngã, không lợi ích.
Thánh có hơn ta, ngã té nhiều.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Hai sắc hoa Ti-gôn
Hai sắc hoa Ti-gôn
2018-10-06 21:30:15
992

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn. Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn. Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc. Tôi chờ người đến với yêu thương. Người ấy thường hay ngắm lạnh...

Ngày không anh
Ngày không anh
2018-10-16 16:11:37
532

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau. Em đã chẳng hẹn nhau đêm ấy nữa. Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ. Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào. Nếu biết...