Vạn sự do tâm

2018-09-16 14:26:26
223

Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.

(st)

Bài tiếp theo
Mất rồi mới biết là đau
2018-10-16 16:24:04
1451

Mất rồi mới biết là đau Khi còn lại chẳng coi nhau ra gì Khuất mắt mới biết là đi Lúc kề mặt có thấy chi đâu mà Mất rồi mới biết là xa Khi...

Đừng có khinh khi
2018-09-13 22:15:29
172

Gặp nhau giữa chốn ta bà Chưa phải tri kỷ cũng là có duyên. Hãy coi nhau như hữu hiền ​Được thì giúp đỡ... tùy duyên xa gần. Có phước ắt sẽ có phần...