Tự bản thân mình biết...

Lưu bài yêu thích

Tự bản thân mình biết...

Phải có điều gì đó ở em,
mà người ta thích chứ?
Em đừng tự “dìm” mình:
“Không đủ giỏi, đủ duyên”

Không đủ giỏi so với gì cơ chứ?
Người hơn người, liên tục tựa chạy bền.
Không đủ đẹp so với gì cơ chứ?
Bìa Her World, hay quảng cáo kích cầu?

Không đủ tốt so với gì cơ chứ?
Đừng suốt ngày lo những chuyện không đâu.
Mình chưa giỏi thì từ từ sẽ giỏi,
Mình không xinh, chăm sóc bớt xấu dần.

Chưa tử tế thì phục hồi nhân cách,
Có gì đâu mà em phải phân vân...
Chúng nó nói đừng tin lời chúng nó,
Những động viên còn có lúc chẳng cần.

Thứ quan trọng, tự bản thân mình biết...
Cố gắng đều, thế giới sẽ được cân.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com