Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Trí tưởng tượng

Trí tưởng tượng

Ai cũng có thể phát huy khả năng sáng tạo nếu biết dùng trí tưởng tượng của mình.

Có những người hay phủ nhận bản thân rằng tôi không mạnh về tưởng tượng. Nhưng khi họ đưa ra những lý do mạnh mẽ để từ chối hành động vì sợ thất bại, tôi lại nghĩ rằng, họ đã dùng rất hiệu quả khả năng tưởng tượng của mình để tiếp tay cho những nỗi sợ của họ. Họ tưởng tượng ra những hình ảnh khủng khiếp của việc thất bại đến mức họ không thể hành động.

Vì vậy, để trí tưởng tượng trở thành sức mạnh, bạn phải dùng nó với lòng can đảm và sự khôn ngoan.

(st)

Danh mục