Tình yêu san sẽ

2016-02-16 07:23:51
437
Tình yêu san sẽ

Là hoa, là nụ, hay là cành
Là cả mùa xuân em tặng anh.
Ôi những lá sương ôm lóng lánh
Tay em đưa đến với ngày xanh.

Phải chăng chim gió mới qua đèo,
Hay suối hay thông đang họa reo?
Nghe bước mầm đi như tiếng nhạc
Cũng vì muôn vạn hạt em gieo.

Xuân diệu

Bài tiếp theo
Hỏi
Hỏi
2016-02-16 07:09:14
416

Một năm, thêm mấy tháng rồi. Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân. ​Gặp em, em gặp mấy lần Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa...

Tình mai sau
Tình mai sau
2016-02-01 19:09:52
603

Ngày thuở ấy, lâu rồi tôi đã chết, Tháng năm qua chôn lấp mộ hoang tàn, Hòa với đất, mình tôi thôi đã hết. Nhưng hương hồn còn luyến...