Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Tìm ai

Tìm ai

Anh và tôi chơi chung một nhóm. Sau gần một tháng yêu nhau, anh mời tôi đến nhà chơi. Tôi run lắm.

Ra mở cửa là một phụ nữ lớn tuổi: “Cô tìm ai vậy?”. “Dạ cho cháu gặp Hải ạ!”.

Bà ấy đổi ngay sắc diện, nhìn tôi vẻ dò xét: “Hải đi vắng rồi. Tôi là vợ anh ấy. Cô gặp có việc gì không?”

Đúng lúc ấy anh đẩy cửa bước ra: “Ai đến tìm ba vậy mẹ:”.

Thì ra Hải là tên cúng cơm của ba anh. Còn anh tên thật là Huy. Lúc ấy tôi chỉ ước mặt đất nứt ra.

(st)

Danh mục