11

11/3380 Total

1

1/308 Pages

Danh ngôn 718
Thời gian và tiền bạc tồn tại là để dành cho tình yêu.
5 dấu hiệu vợ không còn cần chồng
Danh ngôn 716
Hy vọng phải có chỗ dựa
Hãy cứ tuỳ duyên mà sống đừng bận tâm quá nhiều.
Tâm niệm
Hoá ra đời là vậy
Thương nhớ
Tháng năm ơi...
Danh ngôn 715