Chat

Thời vận

2018-07-27 11:36:56
1879
Thời vận

Còn thời kẻ đón người đưa
Hết thời đi sớm về khuya một mình.
Cuộc đời lắm chuyện trái ngang
Cũng là quy luật, chẳng than trách phiền.

Còn tiền cuộc sống như tiên
Hết tiền đói rách, ai phiền để tâm.
Bao năm cuộc sống sai lầm
Đến khi thức tỉnh, lặng câm nghẹn ngào.

Còn tiền chẳng sống vì nhau
Hết tiền mới thấy, trước sau một mình.
Còn tiền cảm thấy tự tin
Hết tiền cảm thấy bóng hình chơi vơi.

SInh thời chẳng giúp đỡ người
Khư khư cất giữ, chẳng rời khỏi thân.
Cúng dường bố thí chằng cần
Trời cao lấy lại dần dần mà thôi.

Trách chi số phận cuộc đời
Làm thiện được phước, ông trời thương cho.
Tiền vàng đầy tủ cơm no
Cho thêm cái vận, của kho cùng đầy.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Đời người
Đời người
2018-07-27 12:16:42
576

Đời người như chuyến xe qua Khi dừng bến đỗ chắc là giống nhau. Phân chia chi chữ giàu nghèo Cuối cùng cũng vẫy tay chào thế gian. Ở đời đừng quá đa đoan Thương...

Miệng đời
Miệng đời
2018-07-27 12:16:57
958

Miệng đời nào nuôi ta lớn Thói đời nào bạc bẽo dạy ta khôn. Người đời thích nói sướng mồm Miệng tạo thêm nghiệp, chẳng phiền để tâm. Thôi thì ta cứ giả câm Không...