Thôi kệ cuộc đời vốn đảo điên

2019-04-17 00:39:19
129
Thôi kệ cuộc đời vốn đảo điên

Thôi kệ cuộc đời, vốn đảo điên.
Thôi đừng đeo đuổi, lụy kim tiền.
Thôi lánh não phiền, danh lợi khách.
Thôi hết ân tình đã lãng quên! 

Thôi thôi vương vấn chốn quan trường.
Thôi mặc tình đời lắm tơ vương.
Thôi chẳng bận lòng thua với thắng.
Thôi đành gác bỏ mộng vô thường.

Thôi bạn, thôi bè, thôi ngũ dục.
Thôi mê, thôi đắm chữ công danh.
Thôi đổi lòng son, thay tấc dạ.
Thôi tìm, thôi kiếm chạy vòng quanh!

Thôi nhắc làm gì kẻ vong ân.
Thôi mơ dáng đẹp với tiên trần.
Thôi đắm si mê, tâm ngã chấp.
Thôi dừng ba nghiệp, dứt tham sân.

Thôi chớ quẩn quanh chốn bụi hồng.
Thôi kệ là tôi, vốn chữ Đồng...
Thôi dẹp vọng tình, tâm tỉnh thức.
Thôi đường sanh tử, chớ hoài mong!

Thôi hãy về đây, chốn Phật đường.
Thôi kiếp thăng trầm, một chữ Không.
Thôi giã từ bao mê lầm cũ.
Thôi gắng công phu, ngộ chơn thường!

(st)

Bài tiếp theo
Cứ là chính em thôi
Cứ là chính em thôi
2019-04-17 00:34:52
87

Cứ là chính em thôi... như vậy đã tốt rồi,Sao phải biến mình thành một người nào khác?Để bất chợt nhận ra mình thất lạc,Lại chính là mình của ngày...

Khi mà thích đã hơn một từ thích
Khi mà thích đã hơn một từ thích
2019-04-17 00:28:20
63

Khi mà nhớ đã hơn một từ nhớ...Một bàn tay tha thiết nói rất cần.Không chỉ mỗi đêm về vì cái lạnh,Mà muốn cùng san sẻ những bước chân.Khi mà...