Chat

Thất bại không định nghĩa con người và cuộc đời của ta.

2018-12-01 15:06:42
398
Thất bại không định nghĩa con người và cuộc đời của ta.

Thất bại không định nghĩa con người và cuộc đời của ta.

Thất bại chỉ là một dấu hiệu cho thấy ta cần chỉnh sửa lại điều gì đó chưa đúng, chưa ổn, chưa đủ, chưa hợp... trong các mặt trên hành trình đi đến mục tiêu của mình mà thôi.

Vậy nên thất bại đôi khi là điều rất tốt. Vì chính thất bại sẽ giúp ta quyết liệt chấn chỉnh, thay đổi và hoàn thiện con người của mình. Và đó là nền tảng để ta vững bước đến thành công.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?
Mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?

Chuyện kể rằng một hôm, có người hỏi một ông lão: "Mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?"Ông lão suy nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời:...

Sống vui vẻ không phải là có được tất cả những thứ mình mong muốn mà là... không có cũng được.
Sống vui vẻ không phải là có được tất cả những thứ mình mong muốn mà là... không có cũng được.

Có một người mẹ dắt theo cậu con trai cùng đi ra chợ, lúc đi ngang qua một tiệm bánh, mùi bánh thơm phức từ trong cửa tiệm bốc ra,...