Tâm

2019-01-17 20:31:21
220
Tâm

Khi mãi chạy theo đồng tiền
Thì sẽ đánh mất tánh hiền, lương tâm.
Từ đó gieo nghiệp âm thầm
Nếu không tu sửa, sai lầm lớn to.

Đời ai chẳng muốn ấm no
Giàu sang phú quý, cả kho bạc vàng.
Nhưng đừng tạo nghiệp đeo mang
Phước đức hao tổn, ngỡ ngàng khổ đau.

Thiếu nợ không trước thì sau
Cũng phải trả hết, chậm mau tùy người.
Sống sao không thẹn với lòng
Giàu nghèo, phận số sạch trong an bình.

Khi ta rời chốn ba sinh
Của cải bỏ hết, thân mình cũng tan.
Làm người nên nhớ, người ơi
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

 (st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Rời xa
Rời xa
2019-01-16 20:00:21
305

Em thừa biết tình anh là gian dối.Nên không thèm đáp trả lại tình anh.Anh quay gót quên lời anh đã nói.Tự vạch trần bộ mặt mình sở khanh.Kể từ...

Hạnh phúc ảo
Hạnh phúc ảo
2019-01-12 21:12:35
255

Tôi muốn tắt nắng đi,Cho màu đừng nhạt mất.Tôi muốn buộc gió lại,Cho hương đừng bay đi.Của ong bướm này đây tuần trăng mật.Này đây hoa của đồng nội xanh...