Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Ta mệt lả giữa dòng đời cay đắng

Ta mệt lả giữa dòng đời cay đắng

Ta mệt lả giữa dòng đời cay đắng.
Chữ ân tình lại quá nặng người ơi.
Tấm thân ta đang mệt mỏi rã rời.
Câu thề ước cũng buông lơi vụn vỡ.

Ta chỉ ước đời đừng vương chữ nợ.
Trái tim này đừng thương nhớ về ai.
Nghĩa ái ân không khắc khoải canh dài.
Tuổi xuân cứ để phôi phai tàn lụi.

Một ngày kia khi trăng tàn sau núi.
Riêng mình ta cứ lầm lũi bước đi.
Thế nhân kia nào đâu vướng bận gì.
Bởi cuộc sống là buông đi tất cả.

(st)
 

 

Danh mục