Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Suy ngẫm về cách ứng xử sao cho phù hợp với từng hạng người

Suy ngẫm về cách ứng xử sao cho phù hợp với từng hạng người

Có hai người ngồi cãi nhau. Một người nói: 4x4+16, người còn lại thì cho rằng 4x4=17.

Cãi nhau mãi mà không ai chịu thua ai, bèn lên quan phân xử. Sau khi nghe xong câu chuyện quan liền phán: “Thằng 4x4=17 được đi về, còn thằng 4x4=16 thì bị phạt lôi ra đánh 50 gậy.

Sau khi bị đánh 50 gậy, tên này ấm ức không phục liền trình với quan: “Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?”

“Mày biết đúng mà còn đi cãi với thằng ngu đó làm gì, vì đó là CHÂN LÝ rồi. Cái tội của mày là phí thời gian với những thằng lãi nhãi, bướng bỉnh, cứng đầu và làm mất thời gian của tao nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội để xã hội dạy cho nó những bài học thích đáng. Mày có nói lý lẽ cỡ nào nó cũng không nghe đâu.”, quan trả lời.

Chỉ là một câu chuyện cười nhưng cũng đáng để chúng ta suy ngẫm về cách ứng xử sao cho phù hợp với từng hạng người.

Riêng với những người không hề biết lý lẽ phải trái, không tin nhân quả tội phước, hành động tạo nhiều ác nghiệp được thiện trí thức khuyên răn, chẳng những không nghe mà còn cãi lại, nhếch mép cười khinh bỉ, phỉ báng hành động... Với những dạng người như thế này, thì chắc chắn phải rơi vào hoàn cảnh khổ đau – khổ đau là bài học hiển nhiên của họ, là con đường mà họ đã chọn. Những trường hợp như thế khi giác ngộ ra, thì đa phần đều đã muộn màng.

(st)

Bình chọn

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
  • Trang web bạn thấy thế nào ?

Danh mục