Chat

Sự đời

2018-10-22 15:15:31
515
Sự đời

Sự đời có có, không không
Biết đâu mà đoán nỗi lòng người ta.
Sáng mơ khác với chiều tà
Khi yêu khác với khi xa giận hờn.

Có khi thiệt, có khi hơn
Có khi giàu có, sạch trơn chốc thì.
Thăng quan tiến chức chi chi.
Tích tắc xóa sạch, đẹp gì mà vênh.

Thấy tiền đừng tưởng mà vênh
Thấy người cười nói, chê điên hóa rồ.
Thì thầm to nhỏ, nhỏ to.
Tâm mà an lạc, không lo không phiền.

Đời người cứ sống thản nhiên
Đừng ham danh lợi, võ biền tác oai.
Làm quan đừng tạo oan sai
Đến khi hết chức, chữ tai cận kề.

Con người rời khỏi bến mê
Tâm hồn thanh thản, mọi bề vui tươi.
Ai về nhẳn gửi đôi lời
Luật nhân quả ấy, muôn đời song song.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Lỡ thương một người...
Lỡ thương một người...
2018-10-20 17:57:23
1729

Lỡ thương một người... là thương cả những bão giông. Thương những vết thương lòng từ trong tim ai đó. Lỡ thương một người... là nhung nhớ bỗng lặng thinh. Vì mình cũng...

Thói đời điêu ngoa
Thói đời điêu ngoa
2018-10-20 17:32:52
1450

Ô hay! Một kiếp con người Trần gian thế thái, thói đời điêu ngoa. Ai là bè bạn với ta Đắng cay chia sẽ mới là tình thân. Đến khi vướng cảnh nợ nần Ví...