Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Sự đời

Sự đời

Sự đời có có, không không
Biết đâu mà đoán nỗi lòng người ta.
Sáng mơ khác với chiều tà
Khi yêu khác với khi xa giận hờn.

Có khi thiệt, có khi hơn
Có khi giàu có, sạch trơn chốc thì.
Thăng quan tiến chức chi chi.
Tích tắc xóa sạch, đẹp gì mà vênh.

Thấy tiền đừng tưởng mà vênh
Thấy người cười nói, chê điên hóa rồ.
Thì thầm to nhỏ, nhỏ to.
Tâm mà an lạc, không lo không phiền.

Đời người cứ sống thản nhiên
Đừng ham danh lợi, võ biền tác oai.
Làm quan đừng tạo oan sai
Đến khi hết chức, chữ tai cận kề.

Con người rời khỏi bến mê
Tâm hồn thanh thản, mọi bề vui tươi.
Ai về nhẳn gửi đôi lời
Luật nhân quả ấy, muôn đời song song.

(st)

Danh mục