Chat

Sống an vui

2018-08-02 20:29:09
426
Sống an vui

Kể từ bây giờ phải sống thật vui.
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình, cũng nên tha thứ.
Bởi sau cùng bạn đáng được bình yên.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Hãy nhớ
Hãy nhớ
2018-10-16 16:38:28
5741

Hoa đẹp... hoa thơm... hoa vẫn tàn. Tình nặng... tình sâu... tình vẫn tan. Rượu đắng... rượu cay... rượu vẫn hết. Người hứa... người thề... người vẫn quên. Trăng lên... trăng tròn... trăng lại...

Dặn lòng
Dặn lòng
2018-08-02 19:41:46
505

Làm người phải có chữ tâm Đừng nên khinh rẽ những ai thua mình. Làm người phải có chút tình Vòng tay nhân ái sẽ chia với người. Đừng vì tham vọng nhất thời Tiền...