Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Sợ không đủ xăng

Sợ không đủ xăng

Một người đi xe máy chở hàng tông vào một người rất mập.

Người mập tức tối la:
- Anh đi xe kiểu gì vậy?! Tôi mập thế này mà anh không thể vòng tránh được à?
- Chỉ vì tôi sợ không đủ xăng.

(st)

Danh mục