Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Sản xuất tại Việt Nam đấy

Sản xuất tại Việt Nam đấy

Một người Nhật đi du lịch tại Việt Nam thuê một chiếc taxi. Đang đi, ông ta nhìn thấy 1 chiếc xe hiệu Honda chạy vượt taxi, ông ta kêu lên:
- Honda chạy rất nhanh, sản xuất ở Nhật đấy!
Một lúc sau, một chiếc oto hiệu Toyota chạy vượt taxi, ông lại kêu lên:
- Toyota chạy rất nhanh, sản xuất ở Nhật đấy!
Tài xế Taxi hơi bực, nhưng không nói gì.Cuối cùng khi xe đến nơi, tài xế nói với ông người Nhật: - 500$.
Ông khách ngừoi Nhật kêu lên: - Cái gì? Đắt thế?
Anh chàng tài xế chỉ chờ có thế và gào lên:
- Đồng hồ đo cây số, chạy rất nhanh! Sản xuất tại Việt Nam đấy!

(Sưu tầm)

Danh mục