Quan trọng hóa vấn đề

2019-03-07 21:59:49
560
Quan trọng hóa vấn đề

Có một anh chàng thích cô bạn học nên muốn rủ cô bạn đi xem phim. Cô bạn từ chối, lấy cớ là ngày mai có bài kiểm tra nên phải ở nhà học bài.

Cậu buồn lắm, nhưng vẫn cố rủ: “Có cái bài kiểm tra thôi mà cũng sợ. Làm như tận cùng thế giới không bằng.”

Cô bé liền cự lại:

“Không biết gì mà bày đặt. Cái bài kiểm tra này quan trọng lắm. Để giải thích cho mà nghe. Nếu mà bài kiểm tra này có điểm xấu, rồi cuối khóa điểm không đủ thì mình sẽ rớt cái lớp này. Mà rớt cái lớp này thì sẽ không tốt nghiệp được. Mà không tốt nghiệp được thì không kiếm được việc làm tốt. Mà không có việc làm tốt thì không chăm lo được cho gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội và quốc gia, cho nên nếu gia đình khủng hoảng sụp đổ thì quốc gia khó khăn. Quốc gia là một phần của thế giới, khi quốc gia suy sụp thì thế giới sao tồn tại được. Thế giới lại là một phần của vũ trụ, nó không tồn tại thì vũ trụ sẽ rối loạn… Vậy thử hỏi, cái bài kiểm tra này có quan trọng hay không?"

- !?

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Kén chọn
Kén chọn
2019-03-07 21:49:07
194

Có một người phụ nữ hay kén chọn vào cửa hàng mua giày.Sau khi đã xem hàng chục đôi, cô ta bảo với người bán: “Anh ơi, tôi thấy đôi...

Ăn không?
Ăn không?
2019-03-07 21:34:23
140

Ngày 8/3 Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp.Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái “ké...é...ét...” ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:...