Chat

Phúc - Họa

2019-01-06 17:42:26
427
Phúc - Họa

Tích đức mặc dù không có người nhìn, nhưng trời biết đất biết.

  • Người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa.
  • Người làm việc ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời bỏ.
  • Người làm việc thiện như cỏ trong vườn xuân, không thấy mọc bao nhiêu, nhưng mỗi ngày một tăng.
  • Người làm việc ác, như đá mài dao kéo, không thấy hao mòn gì, nhưng ngày một suy giảm.

Phúc họa không ngẫu nhiên, tất cả đều tại tâm. Cái đáng sợ của làm việc ác, không phải là do bị người phát hiện... mà là ở tự mình biết. Cái đáng khen của làm việc thiện, không ở lời tán dương của người khác... mà ở sự bình thản của chính mình.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống
Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống
2019-01-06 16:58:32
652

Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống vì ở đời không phải:Có hy vọng mới kiên trì mà nhờ kiên trì mới có hy vọng.Có cơ hội mới nắm lấy...

Tâm an thì hạnh phúc có mặt
Tâm an thì hạnh phúc có mặt
2019-01-06 16:30:01
1025

CON NGƯỜI dù tốt đẹp thế nào... cũng không thể thập toàn thập mỹ.TÌNH CẢM toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao...