Chat

Nói tào lao

2016-03-22 13:00:15
1537
Nói tào lao

Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra sảo
Để xem nỗi quý niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?
Sống cho tốt đẹp với lòng,
Chết thôi nước mắt ròng ròng làm chi!

Anh buồn anh bỏ anh đi,
Em còn sống đó vui chi một mình!
Muôn năm ước hẹn nghĩa tình,
Một giờ sao bỗng lạ mình lạ ta!

Sống mà cách biệt, chia xạ
Thôi anh chết thử xem ra thế nào
Tiếc em, anh nói tào lao
Em ơi, chớ thấy máu đào ở trong!

Xuân diệu

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Thân em
Thân em
2016-03-22 12:54:17
723

Nhưng thân mới chỉ là nguồn. Đục trong, dòng nước hãy còn tùy sao. Thân em, anh quý như châu. Hình em anh có dám đâu coi thường...

Quạt
Quạt
2016-03-22 12:49:55
716

Anh nằm khẻ quạt. Cho gió mát về em. Em ngủ ngon không biết. Nhưng vẫn thở êm đềm....