Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Những điều ko thể thấy bằng đôi mắt

Những điều ko thể thấy bằng đôi mắt

Chúng ta chỉ có thể thấy được những gì mình tin. Nhưng thường thì chúng ta làm điều ngược lại: chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Điều này tạo nên giới hạn của chúng ta.

Phép lạ hay điều kỳ diệu luôn có ở quanh ta, nhưng chính vì ta chưa tin nên ta không thể thấy được.

Chúng ta bị giới hạn bởi chính đôi mắt của mình. Vì vậy, nếu chịu nhắm mắt lại và mở lòng ra, có khi đời ta đã khác.

(st)

Danh mục