Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Nhịn

Nhịn

Nhịn để chịu đựng đắng cay.
Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.
Nhịn để cho dạ được minh
Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên.

Nhịn để nghe một lời khuyên
Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn.
Nhịn để kiên trì bền gan
Nhịn để ta được bình an trong đời.

Nhịn để nắm bắt thiên thời
Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian.
Nhịn để qua khỏi gian nan
Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng.

Nhịn để nhìn rõ đục trong
Nhịn để suy nghĩ và không làm càn.

(st)

 

Danh mục