Nhịn

2018-08-10 16:44:23
206
Nhịn

Nhịn để chịu đựng đắng cay.
Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.
Nhịn để cho dạ được minh
Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên.

Nhịn để nghe một lời khuyên
Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn.
Nhịn để kiên trì bền gan
Nhịn để ta được bình an trong đời.

Nhịn để nắm bắt thiên thời
Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian.
Nhịn để qua khỏi gian nan
Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng.

Nhịn để nhìn rõ đục trong
Nhịn để suy nghĩ và không làm càn.

(st)

 

Bài tiếp theo
Nhẫn
Nhẫn
2018-08-10 16:28:28
176

Nhẫn cho hạnh phúc vợ chồng. Nhẫn cho muôn sự yên lòng mẹ cha. Nhẫn cho bạn bè gần xa Nhẫn cho tình cảm đậm đà anh em. Nhẫn cho trong ấm ngoài êm Nhẫn...

Bớt đi
Bớt đi
2018-08-10 16:07:21
341

Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn Để tâm thanh tịnh cho mình bình an. Bớt si, bớt giận, bớt tham Để tâm thanh tịnh, bình an cho mình. Bớt khen, bớt trọng, bớt khinh Để...